Praktijk Pelangi is een praktijk waar u wellicht nog niet eerder van hebt gehoord. Het is een alternatieve praktijk die zich vooral richt op natuurgeneeskunde, en uit gaat van vijf principes waarop alle behandelingen gestoeld zijn. Desondanks hebben ze wel een protocol bij hun werkwijze, wat maakt dat ze absoluut niet ‘zomaar iets doen’. Dat imago hangt immers nog altijd om natuurgeneeskunde heen, terwijl het juist voor zoveel mensen zoveel kan bieden. Het is jammer dat dat nog niet altijd gezien wordt. U kunt gerust eens een vrijblijvend kijkje nemen op praktijk-pelangi.nl om te zien wat Praktijk Pelangi zoal doet, vanuit welk oogpunt zij dat doet en waarom dat op deze manier gebeurd. Sta er eens voor open en wie weet kan Praktijk Pelangi u helpen bij uw gezondheidsproblemen! 

Alternatief? Valt Praktijk Pelangi onder alternatieve geneeskunde? 

Praktijk Pelangi is een praktijk die uitgaat van de verbintenis tussen lichaam, geest, ziel en sociale contacten. Zij bekijkt dus nooit een opzichstaand deel maar kijkt altijd naar het geheel van alles wat ons mens maakt. Daarbij gaat ze uit van vijf principes: energie, drainage, psyche, prikkeloverdacht en voeding. Er wordt echt gewerkt vanuit een holistisch principe: alles bij elkaar maakt dat jij als mens in balans bent, of juist niet. Of jij gezondheidsklachten ervaart, of juist niet en juist in goede gezondheid verkeerd. Praktijk Pelangi helpt u bij de bewustwording van de verschillende facetten en kijkt met u of er verbetering mogelijk is en waar u zoal aan kunt werken. Al veel mensen gingen u voor en kwamen tot belangrijke inzichten die zij eerder nog niet hadden gevonden. Praktijk Pelangi onderscheid zich dan ook door de alternatieve aanpak. Maar alternatief? wat is dat nou eigenlijk? Het klinkt altijd nogal zweverig. Maar is het dat ook? 

  • er wordt altijd gestart met een intake waarbij uw persoonlijke gegevens worden genoteerd en er wordt stilgestaan bij uw klachten en gezondheidsproblemen
  • Daarna wordt er een energetische voetdiagnose gesteld
  • Beoordelen of praktijk Pelangi kan bijdragen aan herstel of genezing van de problematiek zoals die in kaart is gebracht
  • Daarna kunt u beslissen of u zich in bovenstaande kunt vinden en in het voorstel om behandeling aan te gaan op de manier van Praktijk Pelangi

Op zich dus een duidelijke en gestructureerde aanpak, waarbij wel de mogelijkheid is om aan te sluiten bij de patiënt die tegenover de behandelaar verschijnt. Alles gaat bij Praktijk Pelangi altijd in overleg en er wordt altijd om volledige medewerking gevraagd.

Het drinken van water na de behandeling

De medewerkers van Praktijk Pelangi zullen u altijd aanraden vooral na de behandeling goed veel water te drinken. Water zuivert en het zou kunnen dat er na de behandeling het een en ander los komt of gaat stromen waar het voorheen bijvoorbeeld geblokkeerd was of vast zat. Om eventuele afvalstoffen uit uw lichaam weg te laten vloeien en af te laten drijven kunt u zelf veel water drinken en dit proces bevorderen. Uw lichaam kan afvalstoffen zo sneller afvoeren. Neem voor meer informatie contact op via de website van Praktijk Pelangi of kom eens bij ons langs. Wij helpen u graag!